Politikalarımız | Yünsa - Kumaş Fabrikası, Türkiye Tekstil Sektörü

Politikalarımız

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yünsa, stratejik öncelikleri ve vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, ürün ve hizmet sürecinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve bunlardan güç alarak müşteri beklentilerini karşılamayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Müşteri bilinirliğini artırmak,
 • Ürün standartlarının sürekliliğini sağlamak,
 • Siparişten teslimata kadar müşteri talep sürecini yönetmek yürütmek,
 • Nihai ürün bileşenlerini değer vaadine uygun kullanmak,
 • Dönemin sunduğu teknolojik getiriden faydalanmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Müşteri değer vaadine uygun ürünü tasarlayarak üretimini gerçekleştirmek ve servis hizmetini vermeyi,
 • Sunulan kaliteli ürün ve hizmetler ile müşterisinin de fark yaratmasını sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Yünsa Yünlü San ve Tic. A.Ş. olarak trendleri takip ederek gerçekleştirdiğimiz Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarını, yüksek kaliteli üretimi, hızlı servisi ile müşteri deneyimini yöneterek müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefleriz.

İlkelerimiz;

 • % 100 kaliteli ürün sunmak,
 • Müşterisinin gerçek isteklerine yaratıcı cevap veren inovatif ürün ve hizmet tasarlamak,
 • Değişen müşteri beklentilerini ölçüp değerlendirerek, proaktif davranmak,
 • Ürünü değerine uygun fiyatlandırmak,
 • Müşteri beklentilerini karşılayan servisi sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Müşteri iletişimini erişilebilir ve etkin kılmayı,
 • Sipariş sürecini etkin yönetmeyi (Maksimum 3 günde kartela, 4 haftada numune, 7 günde şablon üretimini gerçekleştirmeyi),
 • Müşteri talep ve standartlarıyla örtüşen üretim yapmayı,
 • Müşteri geri bildirimlerini, iyileştirme faaliyetleri ile müşteri memnuniyetine dönüştürmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki kurmayı,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü yaratmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmek,
 • Risk seviyesi azaltma çalışmalarına herkesin katılımını sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü herkes için yaşam tarzı haline getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Bu çerçevede yapılan faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin sürdürülebilir başarısındaki en önemli değerin çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

İlkelerimiz;

 • Etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Gelişim potansiyeli yüksek, değişimlere pozitif katkıda bulunan kişileri şirkete kazandırmayı,
 • Sürekli gelişim fırsatı yaratmayı,
 • Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bireysel performansı destekleyen süreçleri yönetmeyi,
 • Yenilikçi ve girişimci çalışanları desteklemeyi,
 • Katkı ve başarıları takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yünsa, kayıt altına alınmış içsel bilginin güncel olarak kullanılması, korunması ve yönetilmesini sağlamak amacıyla gerekli sistemleri kurar ve sürekliliğini sağlar. Bireylerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde çalışanlarının gizlilik bütünlüğünü korur.
Şirket stratejisi ve itibarı açısından kritik bilgilerin yasal olmayan yollardan paylaşılmaması için çalışanlar gerekli hassasiyeti göstererek kişisel sorumluluk alırlar.

İlkelerimiz;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili yeni teknolojileri takip ederek şirketin ve çalışanların uyumunu sağlamak,
 • Kişilerde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmak,
 • Altyapıyı gerekli yatırımlarla sürekli geliştirmek ve kullanıcı kolaylığı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Şirket içinde bilgiyi katılımlı oluşturarak bilgi paylaşımını artırmayı,
 • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmeleri yerine getirmeyi,
 • Kolay erişilebilir, sürekli güncellenebilir bilgi kayıt sistemi oluşturmayı,
 • Uygun koşullar altında bilgiyi depolamayı ve bilginin güvenliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

TEDARİK POLİTİKAMIZ

Yünsa; kumaş kalitesinin, tedarik ettiği ürünlerin kalitesi ile doğrudan/dolaylı olarak ilgili olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda talep edilen mal veya hizmeti istenen kalite, zaman, miktar ve en uygun koşullarda sağlamayı amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Kaynak geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Piyasanın sürekli ve etkin takibini yapmak,
 • Tedarikçiler ile ilişkileri iş ortaklığı bazında, karşılıklı güven ve etkin iletişim üzerine kurmak,
 • Haksız rekabet, ilgili diğer yasalar ve etik değerlere karşı duyarlı tedarikçilerle çalışmak,
 • Kalite, maliyet, verimlilik, teslimat, iş sağlığı – güvenliği, enerji verimliliği ve çevre sağlığı konularında duyarlı firmalarla çalışmak,
 • Entelektüel ve teknolojik mülkiyetini gizli tutacak tedarikçilerle çalışmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • İstenilen malzeme/hizmeti değer vaadine uygun sağlamayı,
 • Planlanan tedarik süresine uymayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yünsa, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm çevre faaliyetlerini Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde uygulamayı, geliştirmeyi ve bunu herkes için bir yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde politika ve uygulamalar yürütmek,
 • Gelecek bilinciyle azalan doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Kirliliği kaynağında azaltacak yöntemler geliştirmek, atık geri kazanım çalışmaları yapmaktır

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Tüm çalışanlarımızda Çevre koruma bilinci oluşturmayı,
 • Çevre konusundaki çalışmaları sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre koruma faaliyetlerinin tüm çalışanlara yayılımını sağlamayı ve herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmeyi,
 • Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Yünsa, ölçülmeyen tüketimin olmadığı, en verimli enstrümanlar ile spesifik enerji yoğunluğunu azaltmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu amaçla çalışanları ve toplumu sürekli bilinçlendirerek sektöründe tüm dünyaya örnek olan «Yeşil YÜNSA» dönüşümü ile sürdürülebilir değer yaratmayı hedefler.

İlkelerimiz;

 • Yasal gerekliliklerin ötesinde faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak,
 • Tüm tüketim sürecinin ölçülerek enerji yoğunluğu içindeki payını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarına girdi oluşturmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetleri tasarlamayı ve temin etmeyi,
 • Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmayı,,
 • Yenilenebilir enerji kullanımının payını artırmayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, taahhüt ederiz.